Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


Familiebewindvoerders soms ter discussie
 
Kinderen die door de kantonrechter zijn benoemd tot bewindvoerder(s) over de goederen van een demente ouder, voelen soms de hete adem van de andere kinderen in hun nek. Een verwijt van gebrekkig overleg over of inzage in de financiële administratie door de bewindvoerder(s) ligt al snel op de loer. Soms heeft dat tot gevolg dat de zich benadeeld voelende kinderen de familiebewindvoerders willen vervangen door een onpartijdige derde.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Te vroeg erfbelasting betalen?
 
Na overlijden moet er binnen acht maanden aangifte gedaan worden voor erfbelasting. Vanaf dat moment gaat de Belastingdienst ook belastingrente rekenen over het bedrag dat u moet betalen. Daarom kan het voordeliger zijn uw aangifte eerder in te dienen, zodat u uiterlijk acht maanden na overlijden de belasting al kan voldoen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


De spoorloze erfgenaam
 
Bij het afwikkelen van een erfenis is de medewerking van alle erfgenamen nodig. Als één van de erfgenamen onvindbaar is dan liggen de werkzaamheden stil. Van de bankrekening van de overledene kunnen geen betalingen gedaan worden en ook een huis kan zonder de handtekening van alle erfgenamen niet verkocht worden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Geen voogdij als beide ouders overlijden
 
Het regelen van voogdij is nog altijd een ondergeschoven kindje. Veel ouders gaan er niet van uit dat zij beiden zullen overlijden voordat hun kinderen achttien jaar worden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Bestuurder aansprakelijk voor niet deponeren van jaarrekeningen
 
BV X heeft bijna tien jaar lang geen jaarrekening gedeponeerd. Onvoorstelbaar, maar het blijkt voor te komen, getuige een recente zaak voor de rechtbank Rotterdam. Ook de administratie van de betreffende bv blijkt niet het wettelijk vereiste inzicht te geven. Tot die ontdekking komt de curator van het inmiddels faillerende bedrijf. Hij stelt de bestuurder van de onderneming aansprakelijk voor ontstane schulden, omdat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Rekening en verantwoording executeur controleren
 
Ook al is er een executeur aangesteld, dat betekent niet dat de erfgenamen achterover kunnen leunen. Natuurlijk doet de executeur al het werk, en zijn de erfgenamen niet eens bevoegd om zelf te handelen. Toch is er een belangrijke taak weggelegd voor de erfgenamen: namelijk de controle van de rekening en verantwoording van de executeur!
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Geen bewind door levenstestament
 
Een levenstestament wordt vaak gemaakt voor het geval iemand zelf niet meer in staat is om te beslissen over belangrijke zaken. Gevreesde situaties zijn dementie of in coma raken. Een vooraf aangewezen vertrouwd persoon kan dan de financiën regelen, maar bijvoorbeeld ook meepraten over medische beslissingen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Schenking rente belet aftrek eigenwoningrente niet
 
Rente die is betaald op een (hypothecaire) lening die is gesloten voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning, is aftrekbaar in Box I van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen voor een geldlening die via de bank is afgesloten, maar ook voor onderhandse leningen, bijvoorbeeld gesloten met de ouders van de belastingplichtige, is aftrekbaar. Aangezien ouders de ontvangen rente niet hoeven aan te geven voor de inkomstenbelasting omdat de verstrekte lening als vordering wordt belast in Box 3 van de inkomstenbelasting, besluiten ouders nog al eens de door hun kind te betalen rente te schenken dan wel kwijt te schelden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Overgeslagen echtgenote claimt verzorgingsrecht
 
Op de vraag: ‘Mag je je echtgenote onterven?’ antwoorden de meeste mensen ontkennend. Toch is een onterving van echtgenoot of echtgenote mogelijk. Vaak rijst vervolgens de vraag of de overgeslagen partner nog bezwaar kan maken.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer

© 2009-2015, Notariskantoor Dongen