Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


Geen verlenging schenkingsvrijstelling!

Voor de schenking die bestemd is voor de aankoop van een woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld is het noodzakelijk dat levering van en besteding ten behoeve van de woning uiterlijk op 31 december 2014 plaatsvinden. De betaling van de koopsom moet dus uiterlijk op 31 december 2014 geschieden, en bij de aflossing op een eigenwoningschuld of restschuld moet de aflossing door de bank op 31 december 2014 administratief zijn verwerkt!

> Lees verder...


Betaling hypotheekrente bij beëindiging relatie
Publicatiedatum 19 november, 2014
 
Verliefd, verloofd, maar geen boterbriefje. Het aantal huwelijken dat wordt gesloten daalt nog steeds ten opzichte van het aantal stellen dat ongehuwd gaat samenwonen. Het belang van het maken van goede afspraken binnen een relatie van ongehuwd samenwonen wordt nog eens onderstreept door een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in april van dit jaar. Lees verder
Reageer Deel dit nieuws Facebook Twitter Linkedin
 


Onderhandse afspraak kan nietig zijn vanwege huwelijkse voorwaarde
Publicatiedatum 12 november, 2014
 
Echtparen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben daarin in veel gevallen een zogenaamd finaal verrekenbeding opgenomen. Daarmee spreken zij af dat alle eigendommen gelijk verdeeld worden bij het eindigen van het huwelijk. De laatste tijd hebben rechters zich nogal eens moeten uitspreken over de geldigheid van later opgemaakte onderhandse afspraken ter aanvulling op de huwelijkse voorwaarden. Uitkomst: als er huwelijkse voorwaarden zijn, zijn aanvullende onderhandse afspraken nietig. Lees verder
Reageer Deel dit nieuws Facebook Twitter Linkedin
 


Interen op vruchtgebruikvermogen
Publicatiedatum 12 november, 2014
 
Als een echtgenoot overlijdt, mag de langstlevende vaak het hele gezamenlijke vermogen houden. Meestal wordt de langstlevende volledig eigenaar van het huis, de inboedel en de bankrekeningen en mag alles zelfs opmaken. Maar dat is niet altijd het geval. Als er sprake is van een vruchtgebruiktestament, dan kan het zo zijn dat de langstlevende niet mag interen op het vermogen. Lees verder
Reageer Deel dit nieuws Facebook Twitter Linkedin
 


Tijdig aangifte erfbelasting doen loont!
Publicatiedatum 29 oktober, 2014
 
Gewoontegetrouw doet menig erfgenaam zijn best om op tijd aangifte voor erfbelasting te doen. Maar wat is tijdig? Lees verder
Reageer Deel dit nieuws Facebook Twitter Linkedin
 


Combinatie geregistreerd partner en eerder testament bron voor geschil
Publicatiedatum 28 oktober, 2014
 
Samenlevingsvormen zijn er in allerlei soorten en maten. In juridische zin hebben we het dan over samenwonen, geregistreerd partnerschap, huwelijk, met of zonder samenlevingscontract, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden, met of zonder testament. Daar komt nog bij dat gedurende de relatie nieuwe combinaties worden gemaakt. Jawel, met als gevolg dat er bij overlijden van een van de partners verschillen van mening ontstaan over wie nu waar recht op heeft. Lees verder
Reageer Deel dit nieuws Facebook Twitter Linkedin
 

© 2009-2015, Notariskantoor Dongen