Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


Te verkopen aandelen meestal eerst aan medeaandeelhouder aanbieden
 
Veel statuten van bv’s bevatten de bepaling dat – voordat een aandeelhouder zijn of haar aandelen kan verkopen – hij of zij deze eerst moet aanbieden aan de medeaandeelhouder(s). Wat nu als beide partijen er qua prijs niet uitkomen?
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Hoe werkt contractovername?
 
Het Burgerlijk Wetboek kent een bijzondere regeling voor overname van contracten. In de praktijk blijkt dat bij contractovername vaak over het hoofd wordt gezien, dat de medewerking van de andere partij is vereist. Een contractpartij krijgt door overname van het contract immers te maken met een ander dan met wie hij het oorspronkelijke contract heeft gesloten. Daar hoeft de contractpartij geen genoegen mee te nemen. Om die reden is in de wet opgenomen, dat bij contractovername altijd de medewerking van de contractpartij is vereist. Wordt geen medewerking verleend, dan blijft het oude contract in stand.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Vruchtgebruik voor onterfde levenspartner
 
Soms wordt iemand bij overlijden verrast door het testament van de overleden partner, omdat er in staat dat de partner de gezamenlijke woning niet of niet helemaal erft. In de wet is voor die gevallen een regeling opgenomen. De karig bedeelde partner kan de rechter vragen om een vruchtgebruik zodat hij de woning toch kan blijven gebruiken.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Verzet van een kind tegen testament ouders
 
In veel testamenten van ouders komt een bepaling voor waarbij een kind wordt gestraft, als hij zich verzet tegen het testament van de ouders. In plaats van een erfdeel krijgt het kind dan maar de helft, de zogenaamde legitieme portie.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Asbestdaken vanaf 2024 verboden
 
De gevaren van asbest zijn algemeen bekend. Blootstelling daaraan vormt een gevaar voor mens en milieu. Een eerste maatregel om dit te voorkomen is in 1994 al genomen, door een verbod voor bouwbedrijven om asbest te gebruiken in te stellen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft nu namens het kabinet aangekondigd, dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland zijn verboden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Teruggaaf overdrachtsbelasting bij ontbindende voorwaarde
 
De bij aankoop van een onroerende zaak betaalde overdrachtsbelasting kan worden teruggevraagd als een in de akte opgenomen ontbindende voorwaarde wordt vervuld. Dat kan het geval zijn als partijen bij de levering van een perceel grond afspreken, dat de zaak zal worden terug geleverd als voor een bepaalde datum geen bouwvergunning is verleend.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Oud testament? Tekst luistert nauw!
 
Veel mensen gaan ervan uit dat hun testament tot het moment van overlijden meegaat. Toch zijn testamenten doorgaans maar beperkt houdbaar. Als een testament lang geleden is opgesteld terwijl er inmiddels door wetswijzigingen of uitspraken van de rechter andere terminologie wordt gebruikt, dan kan een oud testament nog wel eens tot problemen leiden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Schenken binnen zes maanden voor overlijden
 
Soms komen mensen kort na het doen van schenkingen te overlijden. Ook zijn er mensen die bij een naderend overlijden alvast bedragen schenken, om zo te zorgen dat de ontvanger geen erfbelasting hoeft te betalen, en zij de fiscus te slim af zijn.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer

© 2009-2016, Notariskantoor Dongen