Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

NB: ons kantoor is op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei (i.v.m. Hemelvaart) en maandag 25 mei (2e Pinksterdag) gesloten.

 

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


Moet koper ruilverkavelingslasten uitdrukkelijk aanvaarden?
 
Bij het sluiten van een koopovereenkomst betreffende een onroerende zaak, is de verkoper verplicht de koper op de hoogte te stellen van de bijzondere lasten en beperkingen die op de onroerende zaak drukken. Die lasten en beperkingen kunnen onder meer erfdienstbaarheden en kettingbedingen zijn, maar ook de verplichting om ruilverkavelingsrente te betalen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Geen bewind door levenstestament
 
Een levenstestament wordt vaak gemaakt voor het geval iemand zelf niet meer in staat is om te beslissen over belangrijke zaken. Gevreesde situaties zijn dementie of in coma raken. Een vooraf aangewezen vertrouwd persoon kan dan de financiën regelen, maar bijvoorbeeld ook meepraten over medische beslissingen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Schenking rente belet aftrek eigenwoningrente niet
 
Rente die is betaald op een (hypothecaire) lening die is gesloten voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning, is aftrekbaar in Box I van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen voor een geldlening die via de bank is afgesloten, maar ook voor onderhandse leningen, bijvoorbeeld gesloten met de ouders van de belastingplichtige, is aftrekbaar. Aangezien ouders de ontvangen rente niet hoeven aan te geven voor de inkomstenbelasting omdat de verstrekte lening als vordering wordt belast in Box 3 van de inkomstenbelasting, besluiten ouders nog al eens de door hun kind te betalen rente te schenken dan wel kwijt te schelden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


De kracht van de executeur
 
Executeurs worden meestal aangesteld in een testament om te ontzorgen. Zij verlossen degene die de executeur aanstelt van de zorg wie de nalatenschap moet gaan regelen. Maar executeurs ontzorgen ook de nabestaanden, die eigenlijk niks anders hoeven te doen dan wachten tot hun aandeel in de erfenis wordt uitbetaald.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Geen beroep op verjaring na vaststellingsovereenkomst
 
Als u onenigheid hebt met de buren over de loop van een erfgrens, kunt u proberen dit in onderling overleg op te lossen. Maar als de ruzie zo hoog is opgelopen dat in redelijkheid niet tot een oplossing kan worden gekomen, kunt u beiden besluiten het Kadaster in te schakelen om de grens te laten opmeten. In feite besluit u dan samen om een einde aan het geschil te maken doordat beiden zich conformeren aan de uitslag van de meting.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Overgeslagen echtgenote claimt verzorgingsrecht
 
Op de vraag: ‘Mag je je echtgenote onterven?’ antwoorden de meeste mensen ontkennend. Toch is een onterving van echtgenoot of echtgenote mogelijk. Vaak rijst vervolgens de vraag of de overgeslagen partner nog bezwaar kan maken.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Tijdig aangifte erfbelasting doen loont!
Publicatiedatum 29 oktober, 2014
 
Gewoontegetrouw doet menig erfgenaam zijn best om op tijd aangifte voor erfbelasting te doen. Maar wat is tijdig? Lees verder
Reageer Deel dit nieuws Facebook Twitter Linkedin
 

© 2009-2015, Notariskantoor Dongen