Bolkensteeg 17a
Postbus 33
5100 AA Dongen
Telefoon (0162) 31 33 52
Telefax (0162) 31 53 20

E-mail notarissen@notariskantoordongen.nl

Openingstijden
Notariskantoor Dongen is geopend
van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur.

 
 

Welkom bij Notariskantoor Dongen


Een greep uit het actuele nieuws...


Geen huurontbinding ondanks aanwezigheid hennep
 
Het is de vrees van veel verhuurders dat de verhuurde woning, schuur of garage wordt gebruikt voor de hennepteelt. Na constatering van de aanwezigheid van hennepplantjes in de woning gaat de verhuurder meestal onmiddellijk over tot het vorderen van ontruiming van het gehuurde. Maar dat dit niet altijd een uitgemaakte zaak is, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch in augustus 2015.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer
 


Koper op veiling dwaalt
 
Wanneer een bank gedwongen is een pand bij openbare verkoop te verkopen omdat de eigenaar zijn hypotheeklasten niet meer kan voldoen, rust op de bank (de verkoper) een bijzondere informatieplicht. De verkoper moet onder meer duidelijkheid verschaffen aan potentiële kopers op de veiling of het pand verhuurd is of niet. Ook eventuele bekend zijnde huurachterstanden moeten worden gemeld.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer
 


Levensexecuteur geen bewindvoerder en mentor
 
Het maken van een levenstestament is hip. Wie nog geen levenstestament heeft, kan niet meer meepraten tegenwoordig. Kort gezegd kan er in een levenstestament vastgelegd worden wat u wilt regelen voor het geval u, door bijvoorbeeld dementie of een ongeval, zelf niet meer de regie heeft over uw leven.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer
 


Uitsluitingsclausule bij schenking kan niet achteraf
 
Ouders willen hun kind soms ondersteunen met een schenking. En ook al vinden zij hun schoonzoon of -dochter best aardig, het is toch vaak de bedoeling dat het bedrag alleen aan het eigen kind toekomt. Zo willen de ouders het kind niet alleen tijdens het huwelijk beschermen, maar vooral als het kind gaat scheiden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Alimentatieregeling voor ongehuwden
 
Alimentatie betalen na echtscheiding is in Nederland alleen voor gehuwden vastgelegd in de wet. Voor mensen die samenwonen is er bij uit elkaar gaan geen wettelijke alimentatieregeling voor de partner die niet in eigen onderhoud kan voorzien. Samenwoonpartners zullen na het uit elkaar gaan ieder voor zichzelf moeten zorgen.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Uitkering levensverzekering niet voor partner maar voor onterfde kinderen
 
Iemand die een levensverzekering afsluit, moet bij de verzekeringsmaatschappij opgeven aan wie de verzekering moet uitbetalen bij overlijden. De zogenaamde begunstiging. Heel vaak wordt dan voor een standaard opsomming van begunstigde personen gekozen. Maar als uw situatie niet standaard is kan de uitkering van de levensverzekering heel anders uitpakken dan gedacht.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Verlaging koopprijs appartement door rechter
 
Als u een appartement koopt is het verstandig ook rekening te houden met de maandelijks aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) te betalen servicekosten. Deze kunnen namelijk aanzienlijk zijn en komen als woonlasten bovenop de te betalen hypotheeklasten. In brochures en verkoopadvertenties wordt vaak een indicatie gegeven van deze servicekosten.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer


Asbestdaken vanaf 2024 verboden
 
De gevaren van asbest zijn algemeen bekend. Blootstelling daaraan vormt een gevaar voor mens en milieu. Een eerste maatregel om dit te voorkomen is in 1994 al genomen, door een verbod voor bouwbedrijven om asbest te gebruiken in te stellen. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft nu namens het kabinet aangekondigd, dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland zijn verboden.
Lees verder
Deel dit nieuws Twitter Facebook Linkedin
Reageer Reageer

© 2009-2016, Notariskantoor Dongen